ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา

March 28, 2016   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา
เป็นผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558
ได้รับรางวัลระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.jpg

 

S__4710453