นิสิต วิศวฯ คอมฯ จุฬาฯ แชมป์โลก Microsoft Imagine Cup 2016 ประเภทเกมส์

August 3, 2016   ความสำเร็จ

20160802_2_im03_hotnews

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ทีม PH21 สร้างชื่อเสียงระดับโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดเกม จากการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup 2016 ที่เมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ได้รับเงินรางวัล 50,000 เหรียญ นิสิตทีม H21 ประกอบด้วย นายปริเมธ วงศ์สัตยนนท์ นายคามิน กลยุทธสกุล นายอาชัญ สนุทรอารมณ์ นายพงศธร สันติวัฒนกุล และนายเจษฎา ตรีรุ่งกิจ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ การประกาศผลรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัทไมโครซอฟต์ คอร์ปอเรชั่น ส่วนรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม None Developers จากประเทศอินโดนีเซีย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Tower Up จากประเทศบราซิล20160802_2_im05_hotnews-600x600