ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย”

June 1, 2017   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย พ.ศ. 2560  “

รางวัลด้านวิชาการ  ด้านการเรียนการสอน ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่

  • อาจารย์ ดร.พีรพล เวทีกุล


รางวัลด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ประเภทอาจารย์ทั่วไป

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทที นิภานันท์