ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ในงานกีฬา พะเยาเกมส์ ครั้งที่ 36

June 21, 2017   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรศิริ หมื่นไชยศรี
งานกีฬา สกอ.ครั้งที่36 พะเยาเกมส์ ที่ จ.พะเยา ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส  
ช่วงวันที่ 10-14 มิถุนายน 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 เหรียญ