ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนัช จตุภัทรฉัตร

November 1, 2017   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นายธนัช  จตุภัทรฉัตร (นิสิตภาควิชาฯ ปี4) ทุนเยาวชนคุณภาพภาพแห่งปี 2017