ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ งาน MEGA2017

December 4, 2017   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ งาน MEGA2017
ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนา โมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560”
หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards 2017 : MEGA 2017 ประเภทสุดยอดแนวคิด (รุ่นนักศึกษา)
นาย กฤตย์ กังวาลพงศ์พันธ์
นาย พัทธนันท์ อัครพันธุ์ธัช