ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความยินดีอย่างมากที่ได้ต้อนรับProfessor Masanori Kakimoto Dean

February 20, 2018   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความยินดีอย่างมากที่ได้ต้อนรับ
Professor Masanori Kakimoto Dean, School of Media Science และ Professor Ohta
จาก Tokyo University of Technology
ซึ่งได้มาเยี่ยมที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อปรึกษาหารือถึงความร่วมมือทางด้านวิจัยและนิสิตแลกเปลี่ยน