ดอกไม้แสดงความยินดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับรางวัล BRONZE PRIZE

February 21, 2018   ความสำเร็จ

ดอกไม้แสดงความยินดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรับมอบจากท่านอธิการบดีและเข็มที่ระลึกจาก CU Innovation Hub 
กับรางวัล BRONZE PRIZE (หุ่นยนต์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก)ในงาน Seoul International Innovation Fair 2017

ผศ.ดร.เกริกภิรมย์ โสภา