ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ในงานThailand IT Contest Festival 2018

March 19, 2018   กิจกรรมนิสิต, ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ในงานThailand IT Contest Festival 2018
 

มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (Thailand IT Contest Festival 2018)
วันที่ 14-16 มีนาคม 2561
ณ ไอส์แลนด์ฮอล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
รามอินทรา กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศ
หัวข้อพิเศษ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย
ซียูดีปแคช โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย
สมาชิก​:
นายดนุภัทร คำนวนสิทธุ์
นายณัฐสิทธิ์ มหากุศลศิริกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล

หัวข้อพิเศษ BEST2018 การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ
ระบบตรวจนับจำนวนคนในภาพวิดีโอโดยใช้คอนโวลูชั่นนอลนิวรอลเน็ตเวิร์ค
สมาชิก: นายธนาภพ กอบชัยสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

รางวัลชมเชย
โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
MathExpress: เครื่องมืออ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนตาบอด
สมาชิก: นายณัฐภัทร บุญประคอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. โปรดปราน บุณยพุกกณะ