ภาพบรรยากาศ CP’s Talk Season 2 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

March 30, 2018   ความสำเร็จ

CP’s Talk Season 2 เรื่อง “Big Data: a Driving Force in the Today Innovative Business’s World”

 

 

 

CP’s Talk Season 2 ครั้งที่ 2 เรื่อง “Data Science Applications in Economics”