อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาเยี่ยมชมภาคฯ

June 21, 2018   ข่าวสาร, ทั่วไป

อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาเยี่ยมชมภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00-12:00 น
ภาควิชาฯได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนเยี่ยมชมสถานที่และห้องปฏิบัติการ
ภาพกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมแลปของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์