ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนวรัตน์ อรรถานุกูล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

June 27, 2018   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนวรัตน์ อรรถานุกูล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนวรัตน์ อรรถานุกูล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (CS)
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง และเหรียญเงิน ในงาน The International Invention and Innovation Show, INTARG ณ ประเทศโปแลนด์
กับผลงาน DeepEye (ระบบรู้จำใบหน้าสำหรับฐานข้อมูลใบหน้าขนาดใหญ่แบบทันกาล) และ Expert Planner (ระบบวางแผนการขนส่งพลวัตแบบอัตโนมัติ)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561