อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเยี่ยมชมภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์

August 31, 2018   ทั่วไป

อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเยี่ยมชมภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยการมาเยือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมภาควิชาฯและห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ชั้น17-20 ตึก4)