ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

September 4, 2018   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา

รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติประจำปี 2560 – 2561