กิจกรรมไหว้ครู 2561

September 14, 2018   กิจกรรมนิสิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์