งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561

September 28, 2018   ทั่วไป

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561

เกษียณรำลึก 61
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมอาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. บุญชัย โสวรรณวณิชกุล
คุณสุภิญญา เลิศอารยะวงศ์