ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge

November 5, 2018   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge

 ทีม KPMG{CPCUCTF_is_back}   จาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วัน ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรม Arnoma Grand Bangkok

ภัทระ ธีระพงษ์
ภูมิชัย เตชประภาสรัตน์
เมธาสิทธิ์ การะเกตุ
รชตะ คำพิทักษ์​

 

CR:https://www.facebook.com/KPMGinThailand/