ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า

November 5, 2018   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า

ที่ได้รับรางวัลในงาน TechJam จัดโดย KBTG

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

รางวัลชนะเลิศ  Code Squad   ทีม  MEOW MEOW :3    
กิตติภณ พละการ  
กิตติภพ พละการ
 
รองชนะเลิศอันดับสอง   ทีม WIZARD OF SKN
รชตะ คำพิทักษ์
ภัทระ ธีระพงษ์  

 

 

 

CR:https://www.facebook.com/TechJamThailand/