กิจกรรมโครงการ Open House ให้กับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต

November 30, 2018   กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมโครงการ Open House ให้กับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต

วัน ศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13:00-16:00 น.
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม(ตึก4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย