ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge ที่ประเทศมาเลเซีย

December 3, 2018   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge ที่ ประเทศมาเลเซีย

หลังจากชนะเลิศการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge 2018 ที่ประเทศไทย ซึ่งมีนิสิตนักศึกษา 22 ทีม จาก 8 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม

นิสิตได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม การแข่งขัน “KPMG Cyber Security Challenge 2018” รอบสุดท้าย

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

โดยมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันนี้ 2 ทีมคือ

  • ทีม CPCUCTF_is_back จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทีม K0i$uruFortunePr0xy จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยทาง KPMG Malaysia ได้ทำการคัดเลือกทีมผ่าน National Qualifiers ทางออนไลน์ เพื่อคัดเลือก 15 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดสู่รอบสุดท้าย

จากนั้นทำการแข่งขันเพื่อหา 2 ทีมมาแข่ง Cross Country Cyber Security Challenge กับ 2 ทีมจากประเทศไทย

https://home.kpmg.com/my/en/home/services/advisory/risk-consulting/emerging-tech-risk-and-cyber/kpmg-cyber-security-challenge.html

ผลการแข่งขันคือ ทีม CPCUCTF_is_back จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ Overall Champion

รายชื่อนิสิต

    1.     นายภัทระ    ธีระพงษ์
    1.     นายรชตะ    คำพิทักษ์
    1.     นายเมธา      สิทธิ์การะเกตุ
  1.     นายภูมิชัย    เตชประภาสรัตน์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

ผศ. ดร. เกริก  ภิรมย์โสภา