ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้ที่อันดับที่ 3 ของการแข่งขัน IEEEXtreme 13.0 teams final standings after 24-Hours

October 29, 2019   ความสำเร็จ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม “Debuggers” ที่ได้ที่อันดับที่ 3
ของการแข่งขัน IEEEXtreme 13.0 teams final standings after 24-HoursCR. Asst.Prof. Dr. Thanarat Chalidabhongse /IEEEXtreme