แผ่นใส


ข้างล่างนี้คือแผ่นใสต่าง ๆ ที่ผมได้ผลิตเพื่อใช้ประกอบการสอน การบรรยาย การสัมมนาต่าง ๆ ที่ทำมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535  ผมใช้แผ่นใสเป็นสื่อในการเก็บประเด็น ลำดับ และตัวอย่างในการนำเสนอ ดังนั้นส่วนใหญ่จึงมีคำบรรยายประกอบไม่มาก ผมแปลงแผ่นใสทั้งหลายที่เคยผลิตทั้งในรูปของ Lotus Freelance Graphics และ Microsoft Powerpoint มาเป็นรูปแบบ PDF  เพราะพบว่าสิ่งที่เคยผลิตในอดีตนั้น เปิดอ่านในระบบปัจจุบันไม่ค่อยได้สมบูรณ์ ทั้งปัญหาเรื่องแบบอักษร รหัสของข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่ใช้เปิดอ่านล้าสมัย  (ผมยังมีแผ่นใสอีกเป็นร้อยแผ่นที่เป็นรูปแบบ VTD ซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าใช้ซอฟต์แวร์อะไรสร้าง) ก็เลยคิดว่าแปลงเป็นรูปแบบ PDF ที่น่าจะคงทนกว่า (มั้ง ?)