ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ระดับปริญญาบัณฑิตของภาควิชาฯ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565

October 5, 2023   กิจกรรมนิสิต, ความสำเร็จ Tag: , , , ,
ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ระดับปริญญาบัณฑิตของภาควิชาฯ
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญา
บัตรประจำปีการศึกษา 2565

ภาพถ่ายหมู่ ระดับปริญญาบัณฑิต
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566
เวลา 12:30-13:00 น. ณ ใต้ตึก 4 บริเวณลานบันไดข้างร้านกาแฟอินทนิล
เวลา 13:10-13:20 น. ณ บริเวณลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์