ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ของภาควิชาฯในโอกาสสำเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565

October 6, 2023   ความสำเร็จ, ทั่วไป Tag: , , , ,
ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญา
บัตรประจำปีการศึกษา 2565

ภาพถ่ายหมู่ ระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2566
เวลา 9:40-10:10 น. ณ ใต้ตึก 4 บริเวณลานบันไดข้างร้านกาแฟอินทนิล
เวลา 10:20-10:30 น.. ณ บริเวณลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์