📣ประมวลภาพงานกิจกรรม Friday Activities ( สัปดาห์ที่ 11 )เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 📣

November 9, 2023   กิจกรรมนิสิต, ปริญญาตรี Tag: , , ,
📣ประมวลภาพงานกิจกรรม Friday Activities ( สัปดาห์ที่ 11 )
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ( ที่ผ่านมา )
ในสัปดาห์นี้ มีถึง 3 สถานประกอบการได้แก่ 📣


🌇บริษัท สคูลดิโอ จํากัด🌇
สัปดาห์นี้ นิสิตจะได้Workshop ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วได้เรียนรู้พื้นฐานกระบวนการออกแบบ UX/UI เริ่มต้นจากทฤษฎีการออกแบบที่อยู่เบื้องหลังการทำให้ digital product และได้เรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดความคิดที่เป็นขั้นตอนพร้อมศึกษาเคสตัวอย่างจริงประกอบควบคู่กับแบบฝึกหัดและโจทย์ในกิจกรรมตลอดคลาสที่จะทำให้นิสิตได้ลงมือทำจริง (From “Persona” to “Prototype”) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนวทางการฝึกฝนและศึกษาต่อยอดหัวข้อนี้ต่อไปด้วยตนเอง

🏙️บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด🏙️
สัปดาห์นี้ นิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการทำ Api testing ด้วย  Command its และ Request ต่อเนื่องด้วยวิธีการทำ Frontend testing ด้วย command intercept และนิสิตยังได้นำความรู้ ที่ได้เรียนมาพัฒนา Workshop Project ของตนเอง

🏦ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)🏦
สัปดาห์นี้ นิสิตได้เปิดประตูสู่โลกของ Microservice โดยการใช้เทคโนโลยีการพัฒนา Software ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถูกเลือกใช้งานจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ Asp.Net Core ด้วยภาษา C# Programming และนิสิตได้Work Shop ตั้งแต่ การเริ่มต้นพัฒนา Web Api ตลอดจนถึงการนำไป ติดตั้งบน Container ซึ่งจะทำให้เห็นภาพเริ่มต้นของการพัฒนาระบบด้วยแนวคิด Microservice Architecture

🏦ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กิจกรรมต่อเนื่อง🏦
ซึ่งจัดต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนิสิตได้เรียนรู้กรอบการทำงาน 24 ขั้นตอนที่เข้มงวดของ MIT ที่จะปูทางไปสู่บทบาทของการเป็นผู้ประกอบการที่มีระเบียบวินัย ขั้นตอนสำคัญเหล่านี้ช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถสร้างธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในปัจจุบันได้อย่างไร และแนวทางที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ในด้านสตาร์ทอัพมากขึ้น