กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโครงการนวัตกรรมนำความรู้สู่สังคมไทย

November 28, 2023   ความสำเร็จ Tag: , , , ,

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณธีระ วีรธรรมสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณเหมวรรณ พูนผล รองประธานเจ้าหน้าที่ สายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT) ภายใต้การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ในรูปแบบของการฝึกงานและสหกิจศึกษา และเพื่อพัฒนาบุคลากรคุณภาพออกสู่สังคมไทยในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 6