ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Trend VG3 หรือ ไทยรัฐออนไลน์ บริษัทในเครือ ไทยรัฐกรุ๊ป บริษัทสื่อชั้นนำ อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานที่ก้าวสู่ยุคใหม่ของสื่อออนไลน์

December 1, 2023   ความสำเร็จ Tag: , , , ,
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทลูกในเครือไทยรัฐกรุ๊ป อย่าง บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด หรือ ไทยรัฐออนไลน์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับ ในฐานะสื่อออนไลน์ที่มุ่งเน้นในการสื่อสารข่าวสาร และเนื้อหาคุณภาพที่เป็นประโยชน์ ตั้งแต่เรื่องราวการเมือง สังคม ไปจนถึงเรื่องความบันเทิง และสไตล์การดำเนินชีวิตที่หลากหลาย ด้วยแพลตฟอร์มที่ทันสมัย ตามวิสัยทัศน์ของไทยรัฐออนไลน์เองที่ต้องการเป็น Technology-Driven Media Company หรือเป็นบริษัทสื่อที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จึงส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการร่วมพัฒนานิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering and Digital Technology: CEDT) ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลให้กับวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี ศาสตราจารย์.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล และ ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวถึงแนวทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนจากไทยรัฐกรุ๊ป คุณชยณัฏฐ์ วัฒนวิจิตร ผู้จัดการอาวุโสแผนกการจัดการทรัพยากรบุคคล และทีมงาน