ภาพบรรยากาศ งานปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566

May 24, 2024   กิจกรรมนิสิต Tag: , , , ,
ภาพบรรยากาศ งานปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในงานนี้มีคณาจารย์ภาควิชาฯและศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมแนะนำด้านการศึกษาต่อโดยรุ่นพี่ CP37,CP42,CP44,)
2.การแสวงหาทางเดินในการทำงานและการวางตนในที่ทำงานอย่างเหมาะสมโดยรุ่นพี่ CP43,CP46
3.แนะนำ ประวัติ วัตถุประสงค์ การเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์
4.กล่าวคำอวยพรและมอบของที่ระลึก