ประกาศรับสมัคร นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 13 ตุลาคม 2567

June 4, 2024   ข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ, บัณฑิตศึกษา Tag: , , , ,

ประกาศรับสมัคร นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2567
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 13 ตุลาคม 2567


ประกาศรับสมัครผ่าน ระบบบัณฑิตวิทยาลัย>>>>> https://www.register.gradchula.com/

icon_new11
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3482-3485_PHD)>>>>> Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ภาคปกติ-3336-3337_MEng)>>>>> Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ภาคนอกเวลา-3336-3337_PT_MEng)>>>Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ภาคปกติ-3338_3339_SE)>>>>>Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคนอกเวลา-3338-3339_PT_SE)>>>>>> Download

**** เกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ >>>>> ดาวน์โหลดเกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษ
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนสำหรับศิษย์เก่า>>>>> ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุน>>>>> ดาวน์โหลด