กําหนดการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคต้น 2567

June 6, 2024   กิจกรรมนิสิต, บัณฑิตศึกษา Tag: , , ,
กําหนดการงานปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคต้น 2567
วันอังคาร ที่ 2 กรกฏาคม 2567

แบบฟอร์มสำรวจเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา >>>>> https://forms.gle/QLnXAT5cRymA8NtD7
หรือ Scan QR code ด้านล่าง
 
ดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคต้น 2567ด้านล่าง >>>>>