นิสิตที่ครบระยะเวลาการศึกษา ในภาคปลาย/2566 และภาคต้น/2567 และมีความประสงค์จะขอขยายเวลาการศึกษา

June 7, 2024   บัณฑิตศึกษา Tag: , , ,
นิสิตที่ครบระยะเวลาการศึกษา ในภาคปลาย/2566 และภาคต้น/2567 และมีความประสงค์จะขอขยายเวลาการศึกษา อันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ให้นิสิตทำคำร้องขอขยายเวลา เสนอตามขั้นตอน ส่งให้ภาควิชาภายในวันที่ 11 มิ.ย. 2567 ภายในเวลา 12.00 น. เพื่อภาควิชาฯดำเนินการต่อไป นิสิตทุกคนสามารถเช็คระยะเวลาการศึกษาของตนเองได้ในเว็บไซต์ reg.chula.ac.th หากนิสิตครบระยะเวลาภาคปลาย66 / ต้น67 และประสงค์จะขอขยายเวลาตามเงื่อนไขดังกล่าวฯ ขอให้รีบดำเนินการทำคำร้องและเสนอตามขั้นตอน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้นิสิตทำคำร้องส่งมาที่อีเมล grad@cp.eng.chula.ac.th
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่ >>>>> กดคลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ >>> กดคลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่