🌍ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมหารือในแผนการพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัลของประเทศ ผ่านการดำเนินการในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT)

June 18, 2024   ความสำเร็จ Tag: , , , ,
🌍🌍ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมหารือในแผนการพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัลของประเทศ ผ่านการดำเนินการในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT) โดยเน้นทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากบริษัท การเปิดวิชาเลือกเฉพาะทาง รวมทั้งการทำโครงการและวิจัยร่วมกัน ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567⚙️🖥️🌍📊