ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรีเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

June 19, 2024   ทั่วไป Tag: , , , ,
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรีเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
📌วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567📌
ฟังบรรยาย ชั้น18 (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง ,อ.ดร. เจษฏา ธัชแก้วกรพินธุ์,ผศ.ดร. นัทที นิภานันท์ และ ผศ.ดร. ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ ให้การต้อนรับและบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CP) และหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT Sandbox ) เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการเรียนรู้ตลอดกิจกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ และนิสิต ให้การต้อนรับ