ประมวลภาพกิจกรรม iOS Developer Bootcamp ครั้งที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ Swift Coding Club Thailand และ DevCommu

June 26, 2024   กิจกรรมนิสิต, ปริญญาตรี Tag: , , , ,
ประมวลภาพกิจกรรม iOS Developer Bootcamp ครั้งที่ 2 ที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ Swift Coding Club Thailand และ DevCommu
จัดค่าย พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS ด้วยภาษา Swift ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 เป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้น้องๆมัธยมปลาย ได้เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมผ่านภาษา Swift และสวมหมวกนักพัฒนาแอปพลิเคชันและลองพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองขึ้นมาจริงๆ
น้องๆที่เข้าร่วมค่าย ได้
✅ เรียนรู้พื้นฐานการเขียน Swift และ SwiftUI
✅ พัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเอง
✅ นำเสนอโปรเจคของตัวเองกับพี่ๆทีมงาน
นิสิตที่ร่วมกันจัดค่ายได้ เรียนรู้ทักษะการจัดการกิจกรรม การติดต่อสื่อสารกับองค์กรต่างๆ รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้