ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการ Pre-University Physics 2567

May 21, 2024   กิจกรรมนิสิต, ปริญญาตรี Tag: , , , ,
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โครงการ Pre-University Physics 2567
สำหรับนิสิต/นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาฟิสิกส์ ในระดับมหาวิทยาลัย
สมัครตั้งแต่วันที่ 20- 22 พฤษภาคม 2567
โครงการระหว่างวันที่ 17 – 27 มิถุนายน 2567
เวลา 08:30-12:00 น.
สนใจและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หรือ >>>>> https://www.facebook.com/profile.php?id=61559652151014