ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “ถอดรหัสดิจิทัลวอลเลต” จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

May 27, 2024   ข่าวสาร, งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ/กิจกรรม, ทั่วไป Tag: , , , ,
“ถอดรหัสดิจิทัลวอลเลต” Decoding Digital Wallet
ใน วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567
เวลา 14:00 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย