คอลัมน์ 1001 นำเสนอทุกวันศุกร์ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอสาระความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวกับเราทุกคน

  • คอลัมน์ 1001

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย